» diensten » railinfrastructuur

VEILIGHEIDSCOORDINATIE IN DE RAILINFRASTRUCTUUR

Dagelijks, 24 uur per dag, 7 dagen in de week, wordt er gewerkt aan het behoud van de railinfrastructuur. Dit gebeurt door middel van regulier onderhoud, nieuwbouw en noodzakelijke herstellingen na een storing of calamiteit.

Werken in de omgeving van de railinfrastructuur is werken in een hoog risicogebied. Aanrijdgevaar en elektrocutiegevaar vormen de grote bedreiging voor iedereen die werkzaamheden moet uitvoeren in een spoorse omgeving.

Om deze risico’s te verkleinen is een strakke veiligheidsorganisatie noodzakelijk die werkt vanuit de vigerende regelgeving.


Al meer dan 10 jaar zijn wij werkzaam, voor de diverse spooraannemers om, ook aan het spoor, een veilige werkplek te creëren. Dit doen wij door voor iedere uitvoering de risico’s te inventariseren en om te zetten naar een bruikbaar en werkbaar veiligheidsconcept.

De AM – Group bvba kan uw partner zijn in de railinfrastructuur voor :

• Lokale Risico Inventarisatie projectlocatie
• Opstellen VGM Plan Uitvoeringsfase inclusief de bijlagen
• Opstellen van de verplichte werkplekinstructies in de van toepassing zijnde werkplekbeveiligingsklasse
• Aanvragen van buitendienststellingen, spanningslosstellingen enz.
• Opstellen veiligheidsdraaiboek t.b.v. de uitvoering
• Coördinatie op de werkplek
• Werkplekinspecties
• Inhuur c.q. levering van gecertificeerd spoorwegveiligheidspersoneel en de eventuele veiligheidsmiddelen zoals kortsluitlansen, wisselklemmen, Safety Fence systemen enz.


webdesign by imaxx - © 2007 - www.am-group.info